• Binnenkort: Ode aan de Verliezer
  • Lied van de Liefde
  • Alle 7 Goed-Kwis?!
  • START! 19 Sept.

Adventkoffie in Kloetinge:

In de vier weken van Advent willen we mensen van binnen en buiten de Geerteskerk in de gelegenheid stellen om met elkaar koffie te drinken. Doel van de bijeenkomsten is ontmoeting. Deelname staat open voor iedereen die in Kloetinge of Goes woont.


Om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen mee te doen hebben we per week verschillende dagdelen gepland, en ook steeds een bijeenkomst op de ochtend en een avondbijeenkomst.
Het idee is bovendien dat tijdens de avond-bijeenkomsten naast ontmoeting een thema besproken kan worden dat te maken heeft met Advent.


Maandagochtend 29 november 2021 10.00-11.30 uur
Donderdagavond 02 december 2021 19.30-21.00 uur


Dinsdagochtend 07 december 2021 10.00-11.30 uur
Woensdagavond 08 december 2021 19.30-11.30 uur


Dinsdagavond 14 december 2021 19.30-11.30 uur
Donderdagochtend 16 december 2021 10.00-11.30 uur


Maandagavond 20 december 2021 19.30-11.30 uur
Woensdagochtend 22 december 2021 10.00-11.30 uur


Voordat we het verder gaan organiseren en mensen zich als deelnemer kunnen opgeven hebben we natuurlijk gastheren en/of gastvrouwen nodig die namens onze gemeente een groepje koffiedrinkers thuis willen ontvangen.
Woont u in Kloetinge of Goes en vindt u het leuk om gastheer of gastvrouw te zijn, meldt u zich dan voor 17 oktober 2021 aan door een mail te sturen aan adventkoffie@pknkloetinge.nl


Geeft u daarbij duidelijk aan op welke datum (of data, meerdere keren mag natuurlijk ook) u gasten kunt ontvangen, en hoeveel mensen u maximaal kunt ontvangen.


Na 17 oktober gaan we dan starten met het uitnodigen van mogelijke koffiedrinkers. De aanmelding en indeling zal verlopen via een centraal mailadres, waarbij u op enig moment te horen krijgt wie u kunt verwachten, en de koffiedrinker bericht krijgt waar hij of zij wordt verwacht.


We hopen op uw enthousiaste deelname! Heeft u nog vragen, stuur dan een mail naar adventkoffie@pknkloetinge.nl of bel Rian Duininck 06-54715551, Peter Eversdijk 06-21969066, Marja Buijsrogge 06-10107866 of Janneke Herweijer 06-47410756.