In de verschillende kerken worden aan het eind van het jaar de mensen herdacht, die het afgelopen jaar overleden zijn. De kerkelijke betrokkenheid neemt af, maar de behoefte aan bezinning en overdenking is niet minder.

Voorafgaand aan de laatste zondag, waarop in de Geerteskerk de overledene worden herdacht ,staan de deuren van de kerk open op zaterdagmiddag 25 november vanaf 15.00 uur.

Hart & Ziel Kloetinge wil in samenwerking met de Geerteskerk  op deze middag een plek bieden voor iedereen van binnen en buiten de kerk om stil te staan bij een geliefd persoon,, die wordt gemist.

Er is tijd en ruimte voor rust, voor bezinning en om een kaarsje aan te steken. Er zal rustige live -muziek zijn en er worden tussendoor gedichten voorgedragen.