We leven in een bijzondere tijd. Een tijd van polarisatie, waarin partijen in de samenleving steeds vaker tegenover elkaar komen te staan. Klimaatdrammers en klimaatontkenners, milieuactivisten en boeren, het lijken tegenwoordig allemaal onoverbrugbare tegenstellingen. Ook de ontkerkelijking lijkt bijna te zijn afgerond. Dit terwijl de aandacht voor mindfulness, spiritualiteit en meditatie alleen maar toeneemt. Jongeren komen op voor het milieu en kiezen (door de week) voor een gezonde levensstijl, waarna zij in het weekend het leven voluit willen vieren. 

Dit alles gaat aan Kloetinge niet voorbij. Kerkdiensten op zondag worden minder bezocht en de gemiddelde leeftijd stijgt. Dit terwijl op Kerstavonden, bij concerten en lezingen de kerk vol zit. Daarom heeft de PKN Kloetinge met “Hart & Ziel” een nieuw initiatief genomen. “Hart & Ziel” wil een open plaats zijn waarin iedereen zich thuis voelt om samen te zoeken naar wat ons bezig houdt, samen het leven te vieren en waar nodig de handen uit de mouwen te steken. 

We willen mensen trekken uit Kloetinge en omgeving, van binnen of buiten de kerk, die op zoek zijn naar zingeving, verdieping en verbinding. We willen naar buiten gericht zijn. Buiten de kerk lopen heel veel mensen rond die bezig zijn met zingevingsvragen. Met hen willen we verbinding zoeken. In toegankelijke en verstaanbare taal, ver weg dus van het kerkelijke jargon.

Hoewel de inspiratiebron van Hart en Ziel christelijk is, een bron die we kennen en die ons raakt, staan we juist ook open voor inspiratie uit andere religies en uit kunst en cultuur.