Taizé Vieringen

Taize-Viering Geerteskerk

Volgende viering: 19 maart 2023, thema: Saamhorigheid

Inloop vanaf 19:30, start viering 20:00
Geerteskerk, Kloetinge

Al vele jaren is er in het voorjaar en najaar in de Geerteskerk een viering in de stijl van Taizé. De oecumenische broedergemeenschap in het Franse Taizé is al een halve eeuw bekend als belangrijke ontmoetingsplek voor jongeren en ook volwassenen uit geheel Europa. De stijl en sfeer van de vieringen van Taizé worden gekenmerkt door eenvoudige liederen op korte teksten, de verstilling en het grote accent op meditatie. De meditatieve liederen helpen om afleidende gedachten tot rust te laten komen en de tekst van het lied tot ons te laten doordringen.

De grondgedachte in de liederen is dat iedereen mee kan zingen. Dikwijls laat Gods stem zich slechts horen in een fluistering, in een ademtocht van stilte. De stilte in een Taizéviering is daarom van wezenlijk belang, er is een korte stilte en een lange stilte van een minuut of acht.

Het meditatieve karakter wordt ondersteund door de aankleding van de koorruimte, de liturgische schikking en de kaarsen. Voor meer informatie over Taizé, zie www.taize.fr/nl

Volgende viering: 29 oktober 2023

Inloop vanaf 19:30, start viering 20:00
Geerteskerk, Kloetinge