• Hoopvol naar betere tijden waarin we weer op de ‘normale’ manier bij elkaar kunnen komen, maar ook met het uitgangspunt dat dat nog wel even kan duren hebben we besloten om activiteiten te blijven plannen.
  • Voor alle activiteiten houden wij ons aan de (dan) geldende corona-maatregelen.
  • Dit kan betekenen dat activiteiten vervallen of verplaatst worden. Wij vragen daarvoor uw begrip.

Expositie ‘Het mooiste lied’.   Opening :    

Dit voorjaar is van  juni t/m september  de expositie ‘Het Mooiste Lied’ te bezichtigen. Het bijbelboek Rabbijn Marianne van Praag vertelt over haar reis met het Hooglied ( nader te bepalen datum)Hooglied heet in het Hebreeuws Sjier Hasjiriem: het Lied der Liederen. Bij dit thema zijn kunstwerken van drie Zeeuwse kunstenaressen uitgekozen.

Jopie Minnaard maakte speciaal voor deze tentoonstelling zes aquarellen rond het boek Hooglied. Voor haar was dit een terugkeer naar een eerder project, waarin zij de Zuid-Bevelandse vertaling van het Hooglied ‘Waèr a 't arte vol van is…’, illustreerde.

Schilderen betekende voor Marja de Lange: een eigen wereld scheppen met vorm en kleur, een ruimte creëren waarin objecten en figuren zich in een nieuwe werkelijkheid laten combineren, losgedroomd uit een eigen bestaanswereld, niet gehinderd door zwaartekracht. Samen met Eeuwout van der Linden schreef zij over het Hooglied het boek ‘Als een zegel op je hart’.

Frida van Overbeeke werkt met verschillende technieken en materialen. In deze expositie zijn beelden in brons te zien. Haar beelden zijn bijna altijd figuratief en beelden de manier waarop het menselijk lichaam uiting geeft aan emotie en gevoelens, uit. Haar beelden vormen daarmee een prachtige illustratie bij het Hooglied.

Rond de expositie zijn de volgende activiteiten ingepland:

  • Het ‘Lied van de Liefde’ met Liesbeth Franken op 3 juni
  • Verhalen over bruid en bruidegom, over God en zijn volk. Verhalen over spel en overspel, over gevaarlijke kleine vossen die de wijngaard bederven… met Heleen Pasma op 17 juni
  • Rabbijn Marianne van Praag vertelt over haar reis met het Hooglied ( nader te bepalen datum)

 

Verdere informatie:

Openingstijden: woensdagmiddag van 13:30 tot 16:00 en zaterdag van 10:00 tot 16:00.

Voor groepen kan eventueel buiten de vaste openingstijden een afspraak gemaakt worden.

 

Speciaal voor de expositie is een herdruk van ‘Waér a 't arte vol van is…’, gemaakt. Het boek kan bij de bezichtiging van de expositie gekocht worden of worden besteld via (info@hartenzielkloetinge.nl). Tijdens de expositie is er een boekentafel over Hooglied in de kerk.