• Hoopvol naar betere tijden waarin we weer op de ‘normale’ manier bij elkaar kunnen komen, maar ook met het uitgangspunt dat dat nog wel even kan duren hebben we besloten om activiteiten te blijven plannen.
  • Voor alle activiteiten houden wij ons aan de (dan) geldende corona-maatregelen.
  • Dit kan betekenen dat activiteiten vervallen of verplaatst worden. Wij vragen daarvoor uw begrip.

Taizé Vieringen

In het voorjaar en in het najaar is er in de Geerteskerk een viering in de stijl van Taizé. De oecumenische broedergemeenschap in het Franse Taizé is al een halve eeuw bekend als belangrijke ontmoetingsplek voor jongeren en ook volwassenen uit geheel Europa, en jaarlijkse jongerendagen in een van de Europese steden. De stijl en sfeer van de vieringen van Taizé worden gekenmerkt door eenvoudige liederen op korte teksten, de verstilling en het grote accent op meditatie en aanbidding. De meditatieve liederen helpen om afleidende gedachten tot rust te laten komen en de tekst van het lied tot ons te laten doordringen.

De grondgedachte in de liederen is dat iedereen mee kan zingen. Dikwijls laat Gods stem zich slechts horen in een fluistering, in een ademtocht van stilte. De stilte in een Taizéviering is daarom van wezenlijk belang, er is een korte stilte en een lange stilte van een minuut of acht.

Het meditatieve karakter wordt ondersteund door de aankleding van de koorruimte,

de liturgische schikking en de kaarsen. Voor meer informatie over Taizé, zie www.taize.fr/nl