Verwacht in 2021: Expositie ‘Het Mooiste Lied’

Eind maart 2020 had het startschot moeten zijn van zowel Hart&Ziel Kloetinge als de opening van tentoonstelling Het Mooiste Lied. Zie hiernaast de flyer die voor editie 2020 gemaakt was. De geplande deelnemers hebben aangegeven ook in 2021 hier aan mee te willen werken. We hopen begin 2021 u meer details te kunnen geven.

Het bijbelboek Hooglied heet in het Hebreeuws Sjier Hasjiriem: het Lied der Liederen. Bij dit thema zijn kunstwerken van drie Zeeuwse kunstenaressen uitgekozen.

Jopie Minnaard maakte speciaal voor deze tentoonstelling zes aquarellen rond het boek Hooglied. Voor haar was dit een terugkeer naar een eerder project, waarin zij de Zuid-Bevelandse vertaling van het Hooglied ‘Waèr a 't arte vol van is…’, illustreerde.

Schilderen betekende voor Marja de Lange: een eigen wereld scheppen met vorm en kleur, een ruimte creëren waarin objecten en figuren zich in een nieuwe werkelijkheid laten combineren, losgedroomd uit een eigen bestaanswereld, niet gehinderd door zwaartekracht. Samen met Eeuwout van der Linden schreef zij over het Hooglied het boek ‘Als een zegel op je hart’.

Frida van Overbeeke werkt met verschillende technieken en materialen. In deze expositie zijn beelden in brons te zien. Haar beelden zijn bijna altijd figuratief en beelden de manier waarop het menselijk lichaam uiting geeft aan emotie en gevoelens, uit. Haar beelden vormen daarmee een prachtige illustratie bij het Hooglied.

Rond de expositie hopen we alsnog de volgende activiteiten te houden:

  • Opening met medewerking van vocaal ensemble Musica Cordis
  • Rabbijn Marianne van Praag vertelt over haar reis met het Hooglied
  • Het ‘Lied van de Liefde’ met Liesbeth Franken
  • Verhalen over bruid en bruidegom, over God en zijn volk. Verhalen over spel en overspel, over gevaarlijke kleine vossen die de wijngaard bederven… met Heleen Pasma

Verdere informatie:

Openingstijden: nader te bepalen

Toegang thema-avonden: nader te bepalen

Voor groepen kan eventueel buiten de vaste openingstijden een afspraak gemaakt worden.

Speciaal voor de expositie is een herdruk van ‘Waér a 't arte vol van is…’, gemaakt. Dit betreft een bewerking in het Zuid-Bevelands dialect van Hooglied door de Werkgroep Bijbelvertalingen van 't Kerkje van Ellesdiek. Voorzien van illustraties door Jopie Minnaard.

Het boek kan bij de bezichtiging van de expositie gekocht worden of worden besteld via (info@hartenzielkloetinge.nl). Tijdens de expositie is er een boekentafel over Hooglied in de kerk.