Datums Mozaieken bekend! Schrijf je nu in...

Inzamelingsactie: Groot Succes !

Gepubliceerd op 3 december 2020 om 15:30

Start Hart&Ziel: actie voor de Voedselbank De Bevelanden

Erg blij zijn wij het met het verloop van onze eerste activiteit: de inzameling voor de Voedselbank de Bevelanden. Op 27/28/29 november zamelden we levensmiddelen in op Kloetinge bij Bakker Boer en de Geerteskerk.
Hiermee wilden wij de actie die de diaconie van de Geerteskerk al jaren binnen de kerk van Kloetinge houdt, oppakken met heel het dorp.

 

Meer dan 35 boodschappenkratten konden gevuld worden. De melkbus bracht 484 euro op en de collecte op zondag in de kerk nog eens €160.

De Voedselbank was zeer ingenomen met deze bijdrage en ook de werkgroep Hart en Ziel wil dit zeker volgend jaar weer herhalen. Ook de reacties van mensen die hun boodschappen kwamen brengen waren erg bemoedigend.

De werkgroep wil na deze start meerdere initiatieven gaan ontwikkelen, wanneer de coronamaatregelen dat toelaten. Er wordt nagedacht over een expositie van Zeeuwse kunstenaars, lezingen en maaltijden. In januari staat een wandeling gepland. Meer informatie volgt.


 »